Product Tag - Cách Nhiệt A1

  • Cách nhiệt cát tường A1Cấu tạo cách nhiệt cát tường A1

    Cách Nhiệt Cát Tường A1 | Túi Khí Cách Nhiệt A1 Một Mặt Nhôm

    5.00 out of 5

    Mô tả: Cách nhiệt cát tường A1 là vật liệu cách âm cách nhiệt hiệu quả nhất hiện nay, Tấm túi khí cách nhiệt A1 có thông số cách nhiệt tương đương loại Cách nhiệt cát tường P2 và Cát tường A2.

    19.800 
HOTLINE